Wijzigingen bijstand

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?
In 2012 verandert de Wet werk en bijstand (WWB). Er gelden dan nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen die al een bijstandsuitkering hebben. Wat verandert er precies? Dat kunt u hier lezen.

Wat is er nieuw in 2012?
Dit zijn de wijzigingen in de Wet werk en bijstand:

  • De Wet investeren in jongeren (WIJ) wordt afgeschaft.
  • Jongeren die bijstand aanvragen moeten eerst vier weken op zoek naar werk.
  • Nieuw is de gezinsuitkering. Wie horen er bij het gezin?
  • Er komt een inkomenstoets voor het hele gezin.
  • Het hele gezin krijgt één gezamenlijke bijstandsuitkering.
  • Mensen zonder sollicitatieplicht mogen korter naar het buitenland.
  • Er komt een landelijke inkomensgrens voor enkele regelingen voor minima.
  • Er komen strengere eisen voor vrijstelling van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders.
  • Er komt een nieuwe regeling voor vrijlating van inkomsten voor alleenstaande ouders.