Wat doet de ISD-KNH voor u?

Niet iedereen slaagt erin om werk te vinden. Iemand die geen werk kan vinden en/of niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan bij ons aankloppen voor hulp. Dit kan een uitkering zijn. Maar belangrijker is de begeleiding die we bieden om u weer aan het werk te helpen. Een belangrijke taak van de ISD-KNH is samen met u ervoor zorgen dat u zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien.

Wanneer u een laag inkomen heeft en door bijzondere omstandigheden extra kosten maakt, kunt u ook terecht bij de ISD-KNH. U kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, collectieve ziektekostenverzekering, een bijdrage in kosten van kinderopvang, etc.

Het doel van de Leerplichtwet is er voor te zorgen dat kinderen en jongeren naar school gaan om een diploma te halen. Met een diploma op zak hebben uw kinderen de mogelijkheid om straks werk te vinden dat bij hen past en waar ze hun geld mee verdienen. Ook doen ze kennis en vaardigheden op om later op eigen benen te staan. Het RBL en RMC zorgen ervoor dat iedereen zich aan de leerplichtwet houdt en bieden hulp wanneer er problemen zijn.

Werk vinden, een gesprek voeren met de buurvrouw, boodschappen doen. Om mee te kunnen doen is het belangrijk om Nederlands te begrijpen en om te weten hoe we in Nederland samenleven. De ISD-KNH kan mensen helpen die geen of niet goed Nederlands spreken. Dat kan met een taalcursus of een inburgeringscursus.

Bezoekadres:
Westerpark 20
1742 BX SchagenPostadres:
Postbus 346
1740 AH SchagenTel: 0224 — 210 700 — Fax: 0224 — 210 701© ISD Kop van Noord-Holland