ISD Kop van Noord-Holland

De gemeenten Hollands Kroon en Schagen hebben de Sociale Dienst en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) samengebracht in de ISD Kop van Noord-Holland (ISD-KNH). De ISD-KNH is een gemeenschappelijke regeling van deze gemeenten.

Wilt u contact opnemen met de ISD-KNH? Gebruik dan ons contactformulier of klik hier voor onze openingstijden en telefonische bereikbaarheid.

Wat kan de ISD-KNH voor u betekenen?

Samen op zoek naar werk
Niet iedereen slaagt erin om werk te vinden. Iemand die geen werk kan vinden of niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, kan bij de ISD aankloppen voor hulp. Dit kan voor een uitkering zijn. Maar belangrijker is de begeleiding die u krijgt om u weer aan het werk te helpen. Een belangrijke taak van de ISD-KNH is samen met u ervoor zorgen dat u zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien.

Bijzondere omstandigheden
Wanneer u een laag inkomen heeft en door bijzondere omstandigheden extra kosten maakt, kunt u ook terecht bij de ISD. U kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, collectieve ziektekostenverzekering of een bijdrage in kosten van kinderopvang.

Schuldhulpverlening
Als u schulden heeft waar u zelf niet meer uitkomt is het verstandig om tijdig hulp in te schakelen. De ISD-KNH kan u in een persoonlijk traject helpen. De hulpverlening is kosteloos maar niet vrijblijvend. Alleen als u zich maximaal inzet heeft een persoonlijk traject kans van slagen.

Leerplichtwet
Het RBL en RMC zorgen ervoor dat iedereen zich aan de leerplichtwet houdt en bieden hulp wanneer er problemen zijn. Het doel van de Leerplichtwet is er voor te zorgen dat kinderen en jongeren naar school gaan om een diploma te halen. Met een diploma op zak hebben uw kinderen de mogelijkheid om straks werk te vinden dat bij hen past en waar ze hun geld mee verdienen. Ook doen ze kennis en vaardigheden op om later op eigen benen te staan.

Sociale taken ISD-KNH in 2015 terug naar gemeente (17-12-2014)

Vanaf 1 januari 2015 wordt een aantal sociale taken van het Rijk en de provincies overgedragen aan gemeenten in Nederland en krijgt de gemeente er dus taken bij. Zo wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de begeleiding en dagbesteding van mensen die langdurige zorg nodig hebben en de sociale deelname van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor inwoners die een bijstandsuitkering en/of bijzondere bijstand van de ISD Kop van Noord-Holland (ISD-KNH) ontvangen, gaat daarom iets veranderen. Vanaf 1 januari 2015 bestaat de ISD-KNH niet meer. De gemeenten Hollands Kroon en Schagen nemen de taak over en gaan werken met wijkteams.